מרכז זהות יהודית

אודות: 
 

מרכז זהות הינו מרכז למידה נייד הפועל במערכות החינוך הממלכתיות מתוך מטרה לחשוף את התלמידים למורשת ישראל וליצור אצלם כבוד וחיבה אל עולם הרוח היהודי.

בנות השרות הלאומי של הגרעין התורני מגיעות לבתי הספר לקראת החגים השונים ומעבירות שעה חוויתית ומלאת תוכן סביב מהות החג, ערכיו ומנהגיו בצורה מגוונת ומהנה המותאמת לגילאים השונים.
פעילות המרכז מתקבלת באהדה גדולה הן מצד התלמידים והן מצד הצוות החינוכי.

בנוסף לכיתות החינוך הרגיל, מרכז הזהות פועל גם בכיתות החינוך המיוחד עם פעילויות מותאמות וכן במועדוניות רווחה ובצהרונים. המרכז פועל בפיקוח משרד החינוך.