שמחה מתוך נתינה

כאחת מארבע מצוות היום הנהוגות בחג הפורים גם השנה קיימנו את מצוות "מתנות לאביונים".                                                                 השנה נאספו חמש עשרה ארגזי מזון והועברו ביום חג הפורים עצמו ע"י חברי הגרעין למשפחות חסרות אמצעים                                       מאור-יהודה כדי שיוכלו לקיים את סעודת הפורים מתוך שמחה.

אנו מקווים שבע"ה נוכל להגדיל בשנה הבאה את מספר הארגזים ובכך לשמח משפחות נוספות.