לוח ארועים עתידיים

אלול-תשרי

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
29
כ"א אלול
30
כ"ב אלול
31
כ"ג אלול
1
כ"ד אלול
2
כ"ה אלול
3
כ"ו אלול
4
כ"ז אלול
 
 
 
 
 
 
 
5
כ"ח אלול
6
כ"ט אלול
7
א' תשרי א' ראש השנה
8
ב' תשרי ב' ראש השנה
9
ג' תשרי צום גדליה
10
ד' תשרי
11
ה' תשרי
 
 
 
 
 
 
 
12
ו' תשרי
13
ז' תשרי
14
ח' תשרי
15
ט' תשרי
16
י' תשרי יום הכיפורים
17
י"א תשרי
18
י"ב תשרי
 
 
 
 
 
 
 
19
י"ג תשרי
20
י"ד תשרי
21
ט"ו תשרי סוכות
22
ט"ז תשרי חול המועד סוכות
23
י"ז תשרי חול המועד סוכות
24
י"ח תשרי חול המועד סוכות
25
י"ט תשרי חול המועד סוכות
 
 
 
 
 
 
 
26
כ' תשרי חול המועד סוכות
27
כ"א תשרי הושענא רבה
28
כ"ב תשרי שמיני עצרת
29
כ"ג תשרי
30
כ"ד תשרי
1
כ"ה תשרי
2
כ"ו תשרי