עושים טוב באור יהודה!

הגרעין התורני אור יהודה הוקם בתחילת שנת תשס"ט ע"י שש משפחות צעירות אידיאליסטיות אשר שמו להם למטרה לחיות באור יהודה ולהיות חלק אורגני מהאוכלוסייה המקומית, לבנות חיי קהילה פעילה ורבגונית ומתוך כך להצמיח פרויקטים קהילתיים בנושאי התורה, החינוך והרווחה.

כיום, הקהילה שהלכה ונבנתה סביב מוסדות החינוך של הגרעין מונה למעלה ממאה משפחות ובפעילויות העמותה השונות נהנים אלפים מתושבי העיר. העבודה והעשייה של הגרעין התורני אור יהודה נעשות בשיתוף פעולה מלא עם הרשות המקומית, מחלקות החינוך והרווחה ומשרדי הממשלה שונים. 

חברי הגרעין התורני אור יהודה עוסקים במקצועות מגוונים. ישנם העוסקים בחינוך, במקצועות טיפוליים כעו"ס ופסיכולוגים, מדריכות ורכזות בנות שירות לאומי, סטודנטים ומקצועות חופשיים אך המשותף לכולם הוא הרצון להתחבר לעם ישראל ולתת מעצמם לאחר.